Pierwszy Dzień Wiosny – Dzień Samorządności

393

21 marca to jeden z ulubionych dni w kalendarzu roku szkolnego. Przywitaliśmy go na zielono i w różnych skarpetkach, co symbolizowało solidarność i tolerancję osób, które chorują na Zespół Downa. Tego Dnia bowiem oprócz znanego nam wszystkim Dnia Wiosny przypada Światowy Dzień Zespołu Downa.

Naszą uroczystość rozpoczęliśmy krótkim powitaniem wiosny. Uczniowie najstarsi oraz związani

z Samorządem Uczniowskim przedstawili część artystyczną, którą wzbogaciły występy młodszych koleżanek i kolegów. Kolejną ważną częścią było Wiosenne Święto Poezji, w którym uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie. W etapie szkolnym wyróżnili się:

Klasy I – III:

  • Wojciech Przeniczny,
  • Dawid Galus,
  • Dawid Maj,
  • Karolina Sklorz

Klasy IV – VI:

  • Emilia Szczęść,
  • Wiktoria Huć,
  • Vanessa Kwapis

Klasy VII – VIII:

  • Julia Rataj

Najlepsi uczniowie będą reprezentować naszą szkołę w kolejnym etapie konkursu.

Po zmaganiach recytatorskich nastąpiło przekazanie władzy uczniom klasy VII i VIII.

Pani Dyrektor symbolicznym kluczem oddała szkołę pod opiekę nowego dyrektora, którym został Antoni Karbowski. W skład grona pedagogicznego weszli:

Mateusz Ptak – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz muzyki,

Kacper Suchecki – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,

Julia Rataj – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,

Filip Szczęść – nauczyciel języka angielskiego oraz języka polskiego,

Stanisław Gurok – nauczyciel matematyki,

Maksymilian Giza – nauczyciel geografii i historii,

Maximilian Sklorz – katecheta,

Jonathan Kohler – nauczyciel języka mniejszości narodowej,

Wiktoria Zug – nauczyciel plastyki.

Nowe grono przeprowadziło w ramach Dnia Samorządności lekcje w klasach I – VI.

Było cicho i spokojnie ☺

Po zakończeniu zajęć wróciliśmy na salę gimnastyczną, by klucz oddać na ręce Pani Dyrektor i by wszystko wróciło na znane nam tory.

Na koniec dnia pospacerowaliśmy z Marzanną.

„Na przyjęcie wiosny otwórzmy ramiona. Żegnaj nam Marzanno, już na wiosnę pora!”