Gość z kosmosu

205

W pierwszym tygodniu marca tematem tygodnia w każdej grupie wiekowej był kosmos, dlatego też w piątek 3 marca przybył do nas na zajęcia gość  –  kosmonauta ze swoją rakietą. Niektóre młodsze dzieci w pierwszym momencie przestraszyły się gościa, ale po przywitaniu i oswojeniu chętnie z nim wzięły udział w zabawie.