Wieczór filmowy

209

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Borkach Wielkich zorganizowano „Wieczór Filmowy”. Uczestnicy oglądali wybrane filmy i „zajadali” popcorn. Zajęcia udało się zorganizować dzięki dofinansowaniu Gminy Olesno. Dzieci miały możliwość integracji i atrakcyjnego spędzania wolnego czasu. Podczas spotkania promowano zdrowy styl życia i wskazano walory tej formy spędzania wolnego czasu. Wyświetlone filmy zawierały treści wychowawcze, morał, uczyły dobrze rozumianej tolerancji i promowały elementy dobrego humoru. „Było fajnie…” – podsumowały dzieci.