Kolędnicy Misyjni w Wędzinie

927

23 stycznia 2022 roku do kościoła parafialnego w Wędzinie przybyli Kolędnicy Misyjni z Publicznej Szkoły Podstawowej w Borkach Wielkich pod przewodnictwem pani dyrektor Anny Meryk. Mimo pandemii koronawirusa COVID -19 w kościele zjawiły się 2 grupy Kolędników Misyjnych. Kolędnicy wystąpili na dwóch Mszach Świętych. Odmawiali modlitwę wiernych, składali dary ofiarne, a na zakończenie wystąpili z przedstawieniem misyjnym.