Święto Niepodległości

1366

Dzień Niepodległości należy do najważniejszych świąt w kalendarzu uroczystości patriotycznych. Przypomina nam o 123 latach niewoli. Polacy w tym okresie nieustannie podejmowali próby odzyskania upragnionej wolności.

8 listopada 2019 roku, uczniowie naszej szkoły odświętnie ubrani, w ciszy i skupieniu wysłuchali pouczającej lekcji historii, którą  przygotowała klasa VIII pod kierunkiem wychowawczyni Małgorzaty Ligus.

Część artystyczna wprowadziła zgromadzonych              w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. W skrócie zobrazowano sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez nasz kraj niepodległości. Jednak największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki za Ojczyznę. Uczniowie ukazali kolejno okres zaborów, przypomnieli daty trzech najważniejszych powstań narodowych, podkreślając wkład ich uczestników. 

O godzinie 11.11  uczniowie i nauczyciele wspólnie wyśpiewali cztery zwrotki naszego hymnu. W sali gimnastycznej naszej szkoły rozbrzmiewał „Mazurek Dąbrowskiego”. Na zakończenie uroczystości uczniowie klasy I, II i III zaprezentowali piękny układ taneczny „Dla Niepodległej” przygotowany przez panią Wiolettę Bartyla.

Dzień ten w naszej szkole stał się dla wielu piękną lekcją historii.