Wieczór Bajek 28.03.2019

1903

Dnia 28 marca 2019 roku o godz.1700 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Borki Wielkie realizując projekt Boreckie dziedzictwo kulturowe, historyczne przyrodnicze” w ramach realizacji projektu grantowego pod nazwą „Organizacja wydarzeń kulturalnych integrujących społeczność” finansowanego ze środków PROW na lata 2014-2020, zaprosiło dzieci wraz z rodzicami, babciami, dziadkami oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców wsi na „Wieczór Bajek w Borkach Wielkich”. Wieczór odbył się w Izbie Tradycji Śląskiej i pomieszczeniach Publicznej Szkoły Podstawowej w Borkach Wielkich. Uczestnicy Wieczoru Bajek podzieleni zostali na 4 grupy. Poruszając się metodą stacji po szkole i Izbie Tradycji Śląskiej, słuchali i oglądali bajki z różnych epok. W sali polonistycznej uczennice klasy VIII czytały popularne bajki z pięknie ilustrowanych książek i zachęcały do kreatywnej inscenizacji. W Izbie Tradycji Śląskiej pani Anna Meryk czytała bajki swego dzieciństwa: „Jak Jacek szukał szczęścia”, „Agata nogą zamiata” itp. Atrakcją tej stacji był fakt, że bajki te Pani Dyrektor czytała z książeczek, które były Jej pamiątkami z przedszkola. Pani Ewa Glondała pokazywała dzieciom bajki wyświetlane rzutnikiem „Ania”. W każdej grupie trzeba było wyznaczy lektora do odczytywania tekstów po ilustracjami. Przy kolejnych stacjach uczestnicy mieli okazję oglądać bajki z użyciem nowoczesnych technologii informacyjnej – tablicy multimedialnej. Oglądali bajki z różnych epok: od lat sześćdziesiątych, osiemdziesiątych po współczesne.

To był ciekawy wieczór, który zintegrował pokolenia wokół bajek, które lubią dzieci i z sentymentem wspominają dorośli.