Pasowanie na ucznia klasy I

2881

30 października 2018r. zgodnie z tradycją naszej szkoły pierwszaki zostały pasowane i przyjęte do grona uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Borkach Wielkich. Do grona przyjęto 11 uczniów. Uroczystość przebiegała w podniosłej i uroczystej atmosferze. Zaproszeni goście: Pani Dyrektor Anna Meryk, nauczyciele, uczniowie oraz najważniejsi w tym dniu dla pasowanych, ich kochani rodzice, przybyli na uroczystość, którą rozpoczęła  o godz. 12:00 Pani Dyrektor, serdecznie witając wszystkich zebranych.
Uczniowie klasy pierwszej w swoim wystąpieniu zaprezentowali się wspaniale. Wykazali się świetną recytacją wierszyków, znajomością przepisów ruchu drogowego, umiejętnością grania na instrumentach perkusyjnych oraz pięknym śpiewaniem. Nad wszystkim czuwała ich wychowawczyni Wioletta Bartyla. Następnie uczniowie klasy VIII sprawdzili wiedzę, sprawności zręcznościowe oraz zmysły uczniów klasy I, organizując dla nich sprawdziany np. przejście na drugą stroną z piłeczką na łyżce, rozpoznawanie produktów za pomocą zmysłu smaku. Zadania sprawiły uczniom wiele radości. Wszyscy spisali się świetnie, zdając egzamin wzorowo.
Uczniowie kl. I ubrani w togi i birety złożyli uroczyste ślubowanie, że zawsze będą godnie reprezentować szkołę, zachowywać się kulturalnie i z szacunkiem traktować kolegów, nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły, sumiennie wykonywać obowiązki ucznia. Każdy uczeń klasy I został przez Panią Dyrektor Annę Meryk pasowany na ucznia, otrzymując z rąk wychowawczyni pamiątkowy dyplom. Uczniowie potwierdzając swoją tożsamość i „podpisując” akt pasowania, odbili na nim swój opuszek palca.
Po uroczystości zaproszeni goście udali się na słodki poczęstunek.