Wiadomo nie od dziś, że człowiek uczy się całe życie, co dopiero muzyk. Członkowie naszej boreckiej orkiestry dętej również chcą się uczyć i rozwijać umiejętności muzyczne, dlatego zorganizowaliśmy warsztaty z profesjonalnym muzykiem, nauczycielem szkół muzycznych i
jednocześnie dyrygentem kilku orkiestr dętych, panem Rolandem Mendlem. Krótka rozgrzewka pozwoliła nam na przygotowanie do ciężkiej pracy nad dwoma utworami: „The Washington post” i „Abba Gold”.

Dzięki wskazówkom prowadzącego dostrzegliśmy wiele mankamentów, które udało nam się doszlifować, ale też poznaliśmy nowe sposoby na „rozgryzienie” trudnych partii (pośpiewaliśmy sobie i podmuchali:-)).

Dziękujemy za wszystko czego mogliśmy się tego popołudnia nauczyć, ale
też za dobrą przy tym zabawę.

Warsztaty muzyczne zorganizowano w ramach projektu „Tradycyjnie i
nowocześnie w Boreckiej orkiestrze” dofinansowanego ze środków
Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka
Działaj Lokalnie Stowarzyszenia LGD „Dolina Stobrawy”