Dni Dziedzictwa. Historyczny spacer przez wieś Borki Wielkie.

1689

W sobotę 08.09.2018r odbył się Spacer Historyczny ulicami Borek Wielkich. Przewodnikiem była Dyrektor Szkoły Anna Meryk.
W spacerze udział wzięli uczniowie, rodzice, nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej      w Borkach Wielkich. Honorowymi gośćmi, w ramach projektu „Polsko – Czeskie partnerstwo bez granic”, byli goście z Czech: pan Vladimir Tancik – starosta Otic z Małżonką, pani Sonia Koberska – Dyrektor Szkoły w Oticach z Mężem oraz Radny pan Marek Leśniak z Małżonką.
Uczestnicy Spaceru Historycznego poznali 825–letnią historię Borek Wielkich. Zatrzymali się przy ważnych dla wsi miejscach historycznych: strażnicy OSP, kapliczce Serca Pana Jezusa, kościele pw. św. Bartłomieja i św. Marcina, kościele pw. św. Franciszka, krzyżu na rozstaju dróg, budynku DPS- u Sióstr Służebniczek NMP. Zakończono spacer w Izbie Tradycji Śląskiej. W Izbie uczestnicy poznali, jak żyli ludzie w Borkach Wielkich na przestrzeni wieków oraz utrwalili pojęcia symboli narodowych. Wsłuchali się w recytację wierszy patriotycznych          o Polsce, o fladze i barwach narodowych.
Na zakończenie otrzymali broszury i koszulki promujące Dziedzictwo Narodowe.
Spacer zakończono wspólnym ogniskiem.