Gaik

2935

Dnia 18 marca 2018 roku uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Borkach Wielkich odwiedzili z gaikiem mieszkańców wsi Borki Wielkie, Broniec i Kucoby.
Kontynuując śląską tradycję, w V niedzielę Wielkiego Postu, dzieci z gaikiem i śpiewem na ustach oznajmiały: ”Nasz gaiczek z lasa idzie, przyglądają mu się ludzie….” . Mimo, iż było zimno i mroźnie, a pod nogami skrzypiał śnieg, dzieci odwiedziły wszystkich mieszkańców wsi, składając życzenia gaikowymi przyśpiewkami. Wędrowało 33 dzieci w 10 grupach.
Mieszkańcy wiosek bardzo ciepło i życzliwie przyjmowali dzieci. Obdarowali słodyczami, jajkami i datkami. Zebrane pieniążki przeznaczone zostaną na projekt konkursowy: „Remont i wyposażenie szkoły i przedszkola prowadzonego w Mann (Republika Środkowoafrykańska), w ramach konkursu „Mój Szkolny Kolega z Misji” oraz na organizację wjazdów dla dzieci. Słodyczami dzieci podzielą się z „Tobiaszkami” z Wrocławia, którymi opiekuje się brat Rafał Gorzołka.
Dziękujemy mieszkańcom Borek Wielkich, Brońca i Kucob za życzliwość, ofiarność i ciepłe przyjęcie.