Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

2176

Dnia 21 lutego 2018 roku uczniowie klas I – III rozpoczęli obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Wzięli udział w rozwiązywaniu zadań projektowych promujących znajomość języka polskiego w mowie
i w piśmie. Zadania dotyczyły znajomości polskich przysłów, poprawności językowej             i ortograficznej.
Zabawę z językiem polskim rozpoczęto od wykonania ilustracji do najbardziej znanych przysłów polskich. Następnie uczniowie z klasy II i III rozpoczęli realizację następnego zadania polegającego na wyszukiwaniu w tekście homofonów i wyjaśnianiu ich znaczenia. Podczas pracy korzystali z dostępnych w sali słowników języka polskiego.
Dodatkowym elementem uatrakcyjniającym zabawę był konkurs dla uczniów klas I – VII      ( gra słowno – obrazkowa). Polegał na odgadnięciu znanych związków frazeologicznych. Uczniowie chętnie przystąpili do rozwiązywania zadania.
Następnego dnia każda klasa podjęła zadanie „Język polski jest ą –ę”. Chętni uczniowie czytali na głos teksty z literami bez znaków diakrytycznych, a następnie przepisywali tekst    w prawidłowej formie. Później uczniowie klasy II i III wykonywali plakaty zawierające wyrazy i zwroty, w których najczęściej popełniają błędy językowe. Wśród nich znalazły się : włączyć, poszedłem, pomarańcza czy mogę w czymś pomóc itp. W ostatnim dniu zmagań    z zadaniami chętni uczniowie klas I –III zmierzyli się z „łamańcem językowym”. Zadanie okazało się trudne, ale sprawiło dzieciom wiele radości.
Na zakończenie obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego rozdano dyplomy za udział w zabawie. Wszystkie plakaty, prace plastyczne oraz karty pracy stały się dekoracją korytarza szkolnego.