Wraz z początkiem Adwentu 2017 włączyliśmy się w akcję „Boże Narodzenie w pudełku po butach”, organizowaną przez wrocławską Fundację Antoni. Koordynatorem Akcji w szkole była pani Joanna Meryk. Przeprowadziliśmy zbiórkę paczek i prezentów przeznaczonych dla podopiecznych Fundacji: osób bezdomnych, bezrobotnych, starszych, pochodzących z rodzin wielodzietnych. W pudełko po butach zapakować można było artykuły spożywcze, kosmetyki, ubrania, buty – według możliwości darczyńców. W zbiórkę zaangażowała się nie tylko społeczność szkolna, ale wszyscy mieszkańcy wsi. Zebraliśmy aż 75 paczek, za co z serca dziękujemy! Dzięki inicjatywie o. Proboszcza w akcję włączyli się też Parafianie z Borek Małych, przekazując kolejne 53 paczki. 13 grudnia prezes Fundacji Antoni i absolwent naszej szkoły, br. Rafał Gorzołka, odebrał osobiście zebrane paczki, nie kryjąc radości.