VIII Święto Piernika w Borkach Wielkich

2582

Dnia 05 grudnia 2017 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Borkach Wielkich obchodzono „VIII Święto Piernika”. Organizatorami byli: Publiczna Szkoła Podstawowa w Borkach Wielkich oraz Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców „Koło” Borki Wielkie. Uroczystość objęli patronatem: Konsul Republiki Federalnej Niemiec w Opolu, Burmistrz Olesna i Starosta Oleski. Uroczystość poprowadziła Pani Anna Meryk – dyrektor szkoły. W imprezie uczestniczyli zaproszeni goście: pani Konsul Sabine Haake, pan Rafał Bartek – przewodniczący TSKN na Śląsku Opolskim, pani Olimpia Matys – st. Wizytator Kuratorium Oświaty w Opolu, pan Sylwester Lewicki – Burmistrz Olesna, pan Bernard Gaida – przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń, pan Henryk Zug – prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Borki Wielkie, pani Maria Kurpiel – sołtys wsi Borki Wielkie, pan Marek Leśniak – radny Rady Miejskiej w Oleśnie, pan Hubert Imiołczyk – radny Rady Powiatu Oleskiego, pan Janusz Wojczyszyn – Kierownik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego            w Oleśnie, przedstawiciele Urzędu Miejskiego, Starostwa Powiatowego, dyrektorzy szkół, nauczyciele. Uczestnikami byli: przedstawiciele koła Mniejszości Niemieckiej, mieszkańcy Borek Wielkich i okolicznych wsi oraz młodzież szkolna i dzieci przedszkolne.
Uroczystość uświetnili swoim występem i filmem wychowankowie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Lublińcu pod opieką pani Ewy Fokczyńskiej – Nowak.
Podczas VIII Święta Piernika odbył się Konkurs kolęd i pastorałek w j. niemieckim (Weihnachtslieder-Wettbewerb in deutscher Sprache).
W konkursie udział wzięli uczniowie szkól podstawowych w następujących kategoriach:
– uczniowie klas I -III: zespół wokalny, solista
– uczniowie klas IV -VI: zespół wokalny, solista
– uczniowie klasy VII i gimnazjum: zespoły, solista
Młodzi artyści reprezentowali następujące szkoły:
1. PSP Kościeliska
2. PSP Sternalice
3. ZSP Ciasna
4. ZSP Ciasna Filia Glinica
5. ZSP Ciasna Filia Molna
6. SP Sieraków
7. ZSP Kochcice
8. PSP nr 3 Olesno
9. PSP nr 2 Olesno
10. PSP Wachów
11. PSP Sowczyce
12. PSP Zborowskie
13. SP nr 1 Lubliniec
14. SOSW im. K. Miarki SP nr 2 Lubliniec
15. ZSP Stowarzyszenia PRO Liberis Silesiae Gosławice
16. PG nr 1 Olesno
17. PG nr 2 Olesno
Komisja w składzie:
1. Irena Żołędź – nauczyciel PSM I stopnia w Oleśnie
2. Małgorzata Kosarga- Bednarek – nauczyciel PSM I stopnia w Oleśnie
3. Norbert Hober – pracownik Starostwa Powiatowego w Oleśnie
4. Henryk Zug – prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Borki Wielkie
5. Krzysztof Baron – TSKN Olesno
oceniała występy artystów biorąc pod uwagę: dobór repertuaru, wykonanie (poprawność językową, wymowę, walory głosowe, intonację, dykcję, frazowanie, muzykalność, ruchliwość, komunikatywność, świadomość wypowiedzi) oraz ogólny wyraz artystyczny.
Nagrody w konkursie kolęd i pastorałek w j. niemieckim otrzymali:
Soliści I- III
I miejsce – Milena Piosek – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej
I miejsce – Simone Skwara – PSP nr 2 Olesno
II miejsce – Amelia Chmiel – SP Sieraków
II miejsce – Oliwia Skorupa – PSP nr 3 Olesno
III miejsce – Marcin Leszczyński – PSP nr 2 Olesno
III miejsce – Wiktoria Mikulska – SP nr 1 Lubliniec

Zespoły I-III
I miejsce – Tuptusie – PSP Sternalice
II miejsce – Weihnachtsmadchen – PSP nr 2 Olesno
– Regenbogenkinder – PSP Kościeliska
III miejsce – Uczniowie ze Zborowskiego – PSP Zborowskie

Wyróżnienie – Engel – SP – Filia – Molna
– Madchen – PSP nr 2 Olesno
– Śnieżynki z I-III klasy w Glinicy -Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej
– Schneeflocken – PSP nr 3 Olesno
Soliści IV-VI
I miejsce – Weronika Podzielny – PSP nr 3 Olesno
I miejsce – Julia Mura – SP Sieraków
II miejsce – Julia Niesłony – SP Sieraków
II miejsce – Amelia Kompała – SP Ciasna
III miejsce – Jessica Baumert – PSP Wachów
III miejsce – Jagoda Paliwoda – PSP nr 2 Olesno
Wyróżnienie – Paweł Landsman – PSP nr 2 Olesno
– Dajana Kula – PSP Sowczyce
– Nadia Stanisz – PSP Sowczyce

Zespoły IV – VI

Grand Prix – Nagroda Publiczności – Zespół Tornado – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu

I miejsce – Schulfreunde – PSP Sternalice
II miejsce – Wir – Vier – PSP nr 2
III miejsce – Stokrotki – PSP Kościeliska
III miejsce – Schnee Frele – Zespół Szkolno-Przedszkolny Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae w Gosławicach
Wyróżnienie – Regenbogen – PSP Kościeliska
– Die Glockchen – SP nr 1 w Lublińcu
– Freundinnen – Zespół Szkolno-Przedszkolny Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae                 w Gosławicach
– Kinga Zamoska, Zuzanna Czornik, Anna Sklorz – SP Sieraków

Soliści gimnazjum
I miejsce – Szymon Jonek – PSP nr 1 Olesno
II miejsce – Jacek Wieczorek – PSP nr 1 Olesno

Zespoły gimnazjum
I miejsce – Paulina i Wiki – PSP nr 1 Olesno
II miejsce – Power Ranges – PSP nr 2 Olesno