„Wakacyjne podróże” Boreckie dzieci bawiły się w Energylandii

2333

Tydzień Misyjny był dla uczniów naszej szkoły bardzo pracowity, zwłaszcza dla grupy modlitewnej. Dzieci wystąpiły w sąsiednich parafiach, zachęcając do modlitwy różańcowej    w intencji Misji, zwłaszcza w intencji dzieci z krajów afrykańskich.
W podróżach po Dekanacie Oleskim dzieciom towarzyszyła Pani Dyrektor Anna Meryk oraz Rodzice: Barbara Ptak, Edyta Flak, Gabriela Wieczorek, Jolanta Sklorz, Alicja Galus, Krzysztof Goinda, Ernest Sklorz, Zbigniew Liwowski.

Harmonogram wyjazdów przedstawiał się następująco:

Poniedziałek 23.10.2017 – Borki Małe – godz. 1800
Czwartek 26.10.2017 – Olesno – godz. 1700
Czwartek 09.11.2017 – Wysoka – godz. 1800

Po nabożeństwach dzieci zebrały datki na rzecz dzieci Afryki, dziękując ofiarodawcom piosenką „Panie dobry jak chleb”.
Łącznie zebrano 3492,14 zł , które zostaną przekazane dla dzieci z Burkina Faso w ramach programu „Dać im nadzieję oraz remont i wyposażenie szkoły i przedszkola prowadzonego w Mann (Republika Środkowoafrykańska) przez Małgorzatę Kiedrowską, misjonarkę świecką, w ramach Ogólnopolskiego Konkursu „Mój szkolny Kolega z Misji”. Wdzięczni jesteśmy wszystkim Dobrodziejom Misji. Dziękujemy Księżom Proboszczom za miłe            i serdeczne przyjęcie. Bóg zapłać.