Stypendia Burmistrza Olesna oraz nagrody za osiągnięcia w roku szkolnym 2016/2017

2698

Dnia 20 czerwca br. Burmistrz Olesna w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie nagrodził najlepszych uczniów z terenu Gminy Olesno za osiągnięcia w roku szkolnym 2016/2017.
Stypendia Burmistrza Olesna otrzymali uczniowie za bardzo dobre wyniki w nauce tj. średnią ocen w szkole podstawowej co najmniej 5,80, a w gimnazjum co najmniej 5,40, laureaci      i finaliści wojewódzkich konkursów przedmiotowych oraz zdobywcy trzech pierwszych miejsc w zawodach sportowych. Nagrody Burmistrza Olesna otrzymali laureaci i finaliści ogólnopolskich i wojewódzkich konkursów tematycznych z dziedziny nauki, kultury lub sztuki. Nagrody otrzymali także uczniowie za osiągnięcia drużynowe.
W spotkaniu podsumowującym tegoroczne osiągnięcia uczniów uczestniczyli Kierownik Wydziału Edukacji Janusz Wojczyszyn, dyrektorzy i nauczyciele szkół oraz rodzice.
Stypendyści Publicznej Szkoły Podstawowej w Borkach Wielkich to:
1) Zug Anna – laureatka Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej ŻAK 2017, laureatka Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej z Przyrody, II miejsce w kategorii albumów w XIII edycji Regionalnego Konkursu „Śląsk – Moja Mała Ojczyzna”, III miejsce w kategorii albumów w VI edycji Wojewódzkiego Konkursu „Ratowanie Zabytków Naszej Małej Ojczyzny”, III miejsce w VIII Międzynarodowej Wystawie Szopek Bożonarodzeniowych w Uciechowicach;
2) Stróżyk Izabela – laureatka Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej ŻAK 2017, laureatka Ogólnopolskiej Olimpiady Mitologicznej;
3) Ptak Julia – I miejsce w kategorii prac plastycznych w VI edycji Wojewódzkiego Konkursu „Ratowanie Zabytków Naszej Małej Ojczyzny”, II miejsce w VIII Międzynarodowej Wystawie Szopek Bożonarodzeniowych;
4) Bartyla Vanessa – dyplom grand prix w kategorii prac przestrzennych w VI edycji Wojewódzkiego Konkursu „Ratowanie Zabytków Naszej Małej Ojczyzny”;
5) Zug Maksymilian – II miejsce w VIII Międzynarodowej Wystawie Szopek Bożonarodzeniowych;
6) Goinda Patryk – laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Mitologicznej;
7) Giza Miriam – I miejsce w kategorii albumów w XIII edycji Regionalnego Konkursu „Śląsk – Moja Mała Ojczyzna”;
8) Goinda Oliwia – laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Czytelniczego „Abecadło”;
9) Brodowy Jakub – finalista Ogólnopolskiego Konkursu Czytelniczego „Abecadło;
10) Flak Dominika – finalistka Ogólnopolskiego Konkursu Czytelniczego „Abecadło”;
11) Kosala Ewa – finalistka Ogólnopolskiego Konkursu Czytelniczego „Abecadło”.

Stypendyści udali się na uroczystość wręczenia nagród w obecności dyrektora szkoły Anny Meryk, pani Lidii Gorzołka – wychowawczyni klasy VI oraz pani Edyty Flak – rodzica.
Otrzymane stypendium Burmistrza Olesna to wyróżnienie i motywacja do dalszej pracy. Gratulujemy nagrodzonym uczniom, ich rodzicom i nauczycielom.