Wyjazd edukacyjny do Opola i Niwek

2381

W dniu 09.05.2017r. uczniowie kl. IV,V,VI biorący udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z przyrody, uczestniczyli w wyjeździe edukacyjnym do Opola i Niwek. Wyjazd zorganizowany był w ramach projektu ,,Edukacja w szkołach podstawowych Gminy Olesno na szóstkę! Realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i koła poprzez podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych w tym metodą eksperymentu, korzystanie z technologii TIK’’. Podczas zajęć prowadzonych metodami aktywizującymi dzieci mogły poznać budowę szkieletu człowieka, wpływ aktywności fizycznej na zdrowie, zobaczyć preparaty owadów i minerałów w powiększeniu oraz zgłębić zagadnienia z astronomii. Po smacznym obiedzie dzieci wróciły pełne wrażeń, z dużym zasobem wiadomości i wiedzy praktycznej.