15 – 17 marca 2017 Rekolekcje Wielkopostne

3094

15 marzec 2017 r.

Msza Święta z nauką rekolekcyjną

Spotkanie z O. Jordanem OFM – konferencja „Poznajemy Ewangelistów: Mateusz, Łukasz”

„ Idziemy za Jezusem- rozważamy tajemnice Różańca Świętego”
Praca w grupach: praca plastyczna – obraz
„Tajemnice Radosne Różańca Świętego”
Spotkanie w kościele: wspólne odmawianie Różańca.

16 marzec 2017 r.
Msza Święta z nauką rekolekcyjną.
Spotkanie z O. Jordanem OFM – konferencja „Poznajemy Ewangelistów: Marek, Jan”,
Prezentacja: „Pan Jezus naucza w przypowieściach” .
„ Idziemy za Jezusem Drogą Krzyżową”
Praca w grupach: praca plastyczna – obraz „Stacja Drogi Krzyżowej”
Spotkanie w kościele: Droga Krzyżowa.
Sakrament Pokuty i Pojednania.
17 marzec 2017 r.
Msza Święta z nauką rekolekcyjną
Konferencja „ Pokonuję przeszkody na Drodze do Nieba”
Praca w grupach: film „Najważniejszy z cudów’”.
Zakończenie Rekolekcji – Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Dziękujemy Ojcu Jordanowi za Słowo Boże skierowane do dzieci, za radość która towarzyszyła każdemu spotkaniu .