„Pierwszy polsko-czeski festiwal skoków”

183

Dnia 18 kwietnia 2023 roku na Stadionie Miejskim w Oleśnie odbył się „Pierwszy Polsko-Czeski Festiwal Skoków”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu Państwa – Przekraczamy Granice. W wydarzeniu uczestniczyło 80 dzieci: uczniowie Szkoły Podstawowej z Otic w Czechach oraz uczniowie szkół gminy Olesno: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borkach Wielkich, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki w Oleśnie, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Księżnej J. Śląskiej w Oleśnie. W ramach projektu został zakupiony  sprzęt lekkoatletyczny – doposażenie Stadionu Miejskiego w Oleśnie.

Uczestników wydarzenia przywitał zastępca Burmistrza Olesna pan Jerzy Chęciński. W otwarciu festiwalu skoków uczestniczył prezes zarządu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad – pan Radosław Roszkowski. W polsko – czeskim festiwalu skoków uczestniczyli dyrektorzy zaangażowanych szkół: pani Romana Evjakova – dyrektor Szkoły Podstawowej z Otic i pani Anna Meryk – dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Borkach Wielkich.

Zawodnicy festiwalu zostali podzieleni na trzy grupy, które kolejno przystępowały do poszczególnych konkurencji. Sędziowie, w skład których wchodzili nauczyciele wychowania fizycznego: Artur Chęciński, Artur Źrebiec, Arkadiusz Panek, Urszula Rosicka oraz olimpijczyk Jakub Jelonek, czuwali nad prawidłowym przebiegiem poszczególnych konkurencji. Sędziowie zwracali uwagę na to, jak poprawnie wykonywać poszczególne skoki i poprawiali technikę rywalizujących. W przerwach pomiędzy konkurencjami dzieci mogły pograć w tenisa ziemnego na korcie tenisowym, znajdującym się na stadionie, a także w piłkę nożną i koszykówkę na terenie Orlika.

Uroczystego wręczenia medali i nagród dla najlepszych zawodników dokonał Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki oraz pani Violetta Porowska – posłanka na Sejm IX kadencji.