Zajęcia z harcerzami

135

W czasie Ferii zimowych 2023 w szkole w Borkach Wielkich przebywali harcerze z 107 Drużyny Harcerskiej Powsinogi Chorągwi Opolskiej z HP. Zimowisko trwało 8 dni. Harcerze realizowali swój program i zdobywali sprawności zuchowe i harcerskie. Podczas zimowiska integrowali się z dziećmi i młodzieżą naszej wsi. Boreckie dzieci uczestniczyły w warsztatach:

  • Maski z gipsu / Makiety obozu

  • Kominek, śpiewanie harcerskich piosenek

  • Warsztaty z wypalania/ sprawności DMB

  • Warsztaty pierwsza pomoc/ Gra o organizacjach harcerskich i strukturze

  • Zajęcia harcerskie / Robienie obiadu na dworze na ognisku (z grą o jedzenie)

  • Kolejka-gra/ śpiewanki

  • Wieczór gier planszowych

  • Kominek

Dziękujemy 107 DH „Powsinogi” za wspólnie spędzony czas. Czuwaj!