Kolędnicy Misyjni w Borkach Wielkich

621

06 stycznia 2023 roku, w Misyjny Dzień Dziecka, do  kościoła  parafialnego w Borkach Wielkich tradycyjnie przybyli Kolędnicy Misyjni.Przybyły  4 grupy Kolędników Misyjnych. Każda grupa  wystąpiła na jednej  z czterech Mszy Świętych. Kolędnicy służyli do Mszy Świętej: czytali czytania, śpiewali psalm, odmawiali modlitwę wiernych, składali dary ofiarne, a na zakończenie wystąpili   z przedstawieniem misyjnym. Celebrans rozesłał  Kolędników udzielając im specjalnego błogosławieństwa. Kolędnicy  nie odwiedzili w tym roku Parafian w ich domach, lecz kwestowali w kościele. Zebrali ofiarę w kwocie:  3015,50 zł.

       09.01.2023r.Kolędnicy Misyjni  odwiedziliśmy kościół filialny w Borkach Małych, w którym ofiara na Misje wyniosła 261,00 zł.

       Ofiary przekażą Ojcu Błażejowi z Ośrodka Misyjnego na Górze Św. Anny.