11 listopada

449

Z okazji Święta Niepodległości odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia, która przebiegała w bardzo podniosłej atmosferze. Jej uroczysty charakter podkreślili odświętnym strojem nauczyciele i uczniowie naszej szkoły. Przygotowany program artystyczny pozwolił nam przypomnieć dzieje Polaków pod zaborami, zakończone odzyskaniem niepodległości 11 listopada 1918 roku. O godzinie 11.11 uczniowie i nauczyciele wspólnie odśpiewali Hymn Narodowy ,,Mazurek Dąbrowskiego”. Była to bardzo pouczająca lekcja historii, którą przygotowali uczniowie klasy VIII pod kierunkiem wychowawczyni Marioli Górskiej.