Rozdanie nagród w XI – go Święta Pierników

691

Dnia 18 stycznia 2022 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Borkach Wielkich wręczono nagrody laureatom i uczestnikom konkursów XI Święta Piernika. Nagrody wręczyli organizatorzy pani Anna Meryk – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Bokach Wielkich oraz pani Irena Szulc – Przewodnicząca DFK Borki Wielkie.