Tydzień Misyjny

879

Tydzień Misyjny był dla uczniów naszej szkoły bardzo pracowity, zwłaszcza dla grupy modlitewnej. Dzieci wystąpiły w sąsiednich parafiach, zachęcając do modlitwy różańcowej w intencji Misji, zwłaszcza w intencji dzieci z krajów afrykańskich.

W podróżach po Dekanacie Oleskim dzieciom towarzyszyła Pani Dyrektor Anna Meryk , wychowawca kl. VIII Joanna Meryk oraz Rodzice: Alicja Galus, Kornelia Kosala, Gabriela Liwowska, Zbigniew Liwowski, Kornelia Suchecka, Katarzyna Szczęść

Harmonogram wyjazdów przedstawiał się następująco:

Czwartek 21.10.2021 r. – Wysoka – godz. 1800

Poniedziałek 25.10.2021 – Borki Małe – godz. 1800

Środa 27.10.2021 – Olesno – godz. 1715

Po nabożeństwach dzieci zebrały datki na rzecz dzieci Afryki. Zebrane pieniądze zostaną przekazane dla dzieci z Burkina Faso w ramach programu „Dać im nadzieję” oraz w ramach Ogólnopolskiego Konkursu „Mój Szkolny Kolega z Misji” na budowę dwóch sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Figuil w Kamerunie. Wdzięczni jesteśmy wszystkim Dobrodziejom Misji. Dziękujemy Księżom Proboszczom za miłe i serdeczne przyjęcie. Bóg zapłać.