Różaniec Misyjny

541

Dnia 24 października 2021 roku, podczas nabożeństwa popołudniowego o godz. 1500, w kościele p.w. św. Franciszka z Asyżu w Borkach Wielkich, dzieci szkolne przewodniczyły modlitwie różańcowej, według scenariusza p. Anny Meryk.

Rozważano Tajemnice Radosne. Rozważaniom towarzyszyły inscenizacje w wykonaniu uczniów klasy VIII i V. Po inscenizacji wykonawcy tworzyli „żywy obraz”, który podczas całej dziesiątki wskazywał na rozważaną tajemnicę różańcową.

Obsada:

Narrator: Jakub Brodowy/ Antoni Karbowski

Maryja: Ewa Kosala

Józef: Rafał Galus

Jezus: Marcin Suchecki

Anioł Gabriel: Ania Liwowska

Elżbieta: Katarzyna Liwowska

Symeon: Mikołaj Wystalski

Prorokini Anna: Wiktoria Huć

Anioł: Weronika Huć

Pasterze/dzieci/ Arcykapłani: Mikołaj Wystalski, Dawid Dragan

Różaniec Misyjny to modlitewne spotkanie całej Boreckiej Wspólnoty Parafialnej, wsparte datkami na rzecz Misji Katolickich w krajach afrykańskich.