Zakończenie Roku Szkolnego 2020/2021

1668

Koniec roku szkolnego – wydarzenie radosne, wyczekiwane, ale ponownie w cieniu
pandemii. Dlatego też to wydarzenie uczciliśmy na świeżym powietrzu, na boisku szkolnym.
Zanim jednak nastąpił moment pożegnania spotkaliśmy się wszyscy na Mszy św. w intencji
uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły i przedszkola celebrowanej przez O. Makarego.
Koniec roku szkolnego to szczególnie ważny moment dla uczniów klas ósmych, którzy
żegnają się ze szkołą, kolegami i koleżankami z klasy, nauczycielami.
Naszą szkołę pożegnało 12 uczniów. Byli to:
Vanessa Bartyla, Paweł Brodacki, Piotr Brodacki, Julia Chuć, Wiktoria Czołkos, Artur Ginter,
Nikola Klima, Nikola Małyska, Łukasz Sklorz, Mateusz Smolarek, Szymon Szczęść,
Maksymilian Zug.
Na początku uroczystości, w wakacyjny nastrój wprowadziła nas klasa VII, która pożegnała
klasę VIII znakomitym przedstawieniem muzycznym. Nad całością artystycznych występów
czuwała wychowawczyni klasy VII – Pani Joanna Meryk. Uczniowie VII klasy wręczyli
absolwentom pamiątkowe maskotki i przyznali szkolne Oskary wręczając każdemu słoiczek
słodkiego miodu, aby dalsza edukacja była równie słodka.
Absolwenci odebrali świadectwa ukończenia szkoły z rąk Dyrektor Szkoły- Pani Anny Meryk
i wychowawczyni – Pani Barbary Włodarskiej. Uczniowie klasy VIII otrzymali także nagrody
i wyróżnienia. Świadectwa z najwyższą średnią otrzymały trzy uczennice: Vanessa Bartyla,
Nikola Małyska i Julia Chuć.
Kolejnym punktem uroczystości było zakończenie I-go etapu edukacyjnego uczniów klasy
III. Uczniów pożegnała wychowawczyni klasy – Pani Magdalena Przeniczna, która wręczyła
swoim wychowankom nagrody i pamiątkowe dyplomy.
Pozostali uczniowie swoje cenzurki odebrali z rąk wychowawców w klasach.
Wszystkim uczniom życzymy wspaniałych, słonecznych, pełnych radości wakacji.
Wracajcie wypoczęci i pełni sił w nowym roku szkolnym.