Pasowanie na ucznia

1210

Rok szkolny 2020/2021 przyniósł pierwszakom wiele niespodzianek, z którymi musieli się zmierzyć już na początku wspólnej przygody w szkole. Krótki pobyt w szkole stacjonarnej, następnie zamknięcie placówki, izolacja, brak fizycznych kontaktów z rówieśnikami i swoją panią oraz nauka zdalna nie były tym, czego dzieci się spodziewały wchodząc w mury naszej szkoły. Ponowny powrót do nauki stacjonarnej był dla maluchów wielką i wspaniałą nagrodą. Z tego też powodu w tym roku szkolnym uroczystość Pasowania na ucznia odbyła się dopiero w maju 2021 roku. Do tego wydarzenia uczniowie jednak przygotowywali się już od września. Poznawali swoje prawa i obowiązki. Zapoznawali się z regulaminami i zasadami panującymi w szkole oraz zasadami zachowania się na drodze. Uczestniczyli w licznych zajęciach z wychowawcą oraz spotkaniach z panią dyrektor, przedstawicielami policji oraz pielęgniarką szkolną. Wykonywali liczne ćwiczenia teoretyczne i praktyczne.

W dniu Pasowania na ucznia, tj. 20 maja 2021 roku maluchy odświętnie ubrane wyglądały bardzo uroczyście. Bardzo były przejęte obecnością na sali swoich rodziców, pani dyrektor, przedstawicieli grona pedagogicznego oraz najstarszych uczniów naszej szkoły.

Zebranych gości przywitała pani dyrektor Anna Meryk, wychowawczyni klasy I Dorota Nowak oraz samorząd klasy I.

W części artystycznej maluchy zaprezentowały swoją wiedzę i umiejętności aktorskie oraz muzyczne: recytowały wiersze, śpiewały piosenki, grały na instrumentach perkusyjnych i tańczyły. Popisały się znajomością przepisów ruchu drogowego, zapewniły, że będą sumiennymi uczniami i obowiązkowymi dyżurnymi oraz dobrymi kolegami.

W drugiej części uroczystości pierwszoklasiści przystąpili do egzaminu przygotowanego i przeprowadzonego przez uczniów kl. VIII pod opieką pani Barbary Włodarskiej. Dzieci musiały wykazać się sprawnością fizyczną – pokonywały tor przeszkód, wykonywały zadania z woreczkiem gimnastycznym, starały się w podskoku zadzwonić dzwonkiem szkolnym. Bardzo dużo emocji dostarczyło im zadanie, w którym po wypiciu soku z cytryny należało się uśmiechnąć.

Wszystkie dzieci zdały egzamin wzorowo! W nagrodę otrzymały pamiątkowe medale „Wzorowy uczeń”.

W kolejnej części uczniowie kl. I ubrani w błękitne togi i czerwone birety złożyli uroczyste ślubowanie. Przyrzekali, że będą uczyć się pilnie, szanować pracowników szkoły oraz, że będą dobrymi kolegami i przyjaciółmi roślin i zwierząt. Po złożeniu ślubowania pani dyrektor wielką kredką pasowała pierwszaków na uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Borkach Wielkich, następnie każdy uczeń „podpisał” Akt Pasowania stawiając odcisk swojego palca. Od tej chwili maluchy stały się pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły. Na pamiątkę tego uroczystego wydarzenia pierwszaki otrzymały pamiątkowy dyplom oraz legitymację szkolną, a od pani bibliotekarki książeczkę pt. „Pierwsze abecadło” wydaną przez Instytut Książki ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach kampanii „Mała książka – wielki człowiek”.

Po uroczystości, pani Joanna Korzekwa przewodnicząca Rady Rodziców kl. I w imieniu rodziców zaprosiła wszystkich gości oraz najmłodszych bohaterów dnia na słodki poczęstunek przygotowany przez mamy maluchów.

Pierwszoklasistom życzymy miłego pobytu w gronie braci szkolnej oraz samych sukcesów w nauce.