Mikołaj 2019

1681

6 grudnia – to w naszej szkole to dzień niezwykły. Po spotkaniu ze świętym Mikołajem na Roratach, przyszliśmy do szkoły. Już o godz. 745 Święty Mikołaj zapukał do naszych drzwi. Przywitaliśmy Go piosenką „Idzie święty Mikołaj…”. Święty Mikołaj przywitał wszystkie dzieci, pochwalił za piękny śpiew i uczestnictwo w porannych Roratach. Następnie dzieci w trzech zespołach między klasowych: I-III, IV-VI i VII-VIII prezentowały swe zdolności wokalne i sceniczne, śpiewając świętemu Mikołajowi ulubione piosenki o Mikołaju. Świętemu Mikołajowi bardzo się podobało, więc wręczył wszystkim dzieciom prezenty oraz bilet do kina w Częstochowie na film pt. „Kraina Lodu II”. Nasza radość była wielka, bo bardzo lubimy wspólne wyjazdy do kina. W tegorocznym spotkaniu ze Świętym Mikołajem uczestniczyli również przedstawiciele Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach, którzy przyjechali podziwiać boreckie zwyczaje adwentowe i mikołajkowe. O godz. 900 podjechały dwa autobusy i wyruszyliśmy na wycieczkę.To był dzień pełen atrakcji i wspaniałych przeżyć.