X Święto Piernika

2086

 

X ŚWIĘTO PIERNIKA

Dnia 3 grudnia 2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Borkach Wielkich obchodzono jubileuszowe „X Święto Piernika”. Organizatorami byli: Publiczna Szkoła Podstawowa w Borkach Wielkich oraz Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców „Koło” Borki Wielkie. Uroczystość objęli patronatem: Burmistrz Olesna i Starosta Oleski.  Uroczystość poprowadziła Pani Anna Meryk – dyrektor szkoły. W imprezie uczestniczyli zaproszeni goście:   Sylwester Lewicki – Burmistrz Olesna, Gabriela Kobaka –wizytator Kuratorium w Opolu, Norbert Hober – pracownik       Starostwa Powiatowego w Oleśnie,   Marek Krupa  – przedstawiciel Rady Sołeckiej   wsi Borki Wielkie,   Henryk Zug – prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Borki Wielkie,    Marek Leśniak – radny Rady Miejskiej w Oleśnie, Alicja Galus – przewodnicząca Rady Rodziców,  przedstawiciele Urzędu Miejskiego, Starostwa Powiatowego, dyrektorzy szkół, nauczyciele.  Uczestnikami byli: przedstawiciele koła Mniejszości Niemieckiej, mieszkańcy Borek Wielkich i okolicznych wsi oraz młodzież szkolna i dzieci przedszkolne.

Uroczystość uświetnili swoimi występami: Zespół Koniczynki i Zespół Tornado –  wychowankowie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Lublińcu pod opieką pani dyrektor Danuty Jakubiszyn  oraz nauczycieli – wychowawców.

Podczas X Święta Piernika odbył się Konkurs kolęd i pastorałek w j. niemieckim (Weihnachtslieder-Wettbewerb in deutscher Sprache).

W konkursie udział wzięli uczniowie szkół podstawowych                                           w następujących kategoriach:
– uczniowie klas I -IV: zespół wokalny, solista
– uczniowie klas V -VIII: zespół wokalny, solista

Na scenie wystąpiło 127 młodych artystów,  reprezentujących 15 szkół z Gmin: Olesno, Radłów, Ciasna, Zębowice i Lubliniec.

W Konkursie udział wzięły następujące szkoły:

 1. PSP Kościeliska
 2. PSP Sternalice
 3. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ciasnej
 4. Szkoła Podstawowa Glinica
 5. Szkoła Podstawowa Molna
 6. Szkoła Podstawowa Sieraków
 7. PSP nr 1 Olesno
 8. PSP nr 3 Olesno
 9. PSP nr 2 Olesno
 10. PSP Sowczyce
 11. PSP Zborowskie
 12. PSP Bodzanowice
 13. ZSP Stowarzyszenia PRO Liberis Silesiae Gosławice
 14. PSP Zębowice
 15. SOSW im. K. Miarki SP nr 2 Lubliniec

Komisja w składzie:

 1.  Irena  Żołędź – nauczyciel   PSM I stopnia w Oleśnie
 2.   Małgorzata Kosarga- Bednarek – nauczyciel   PSM I stopnia w Oleśnie
 3.   Norbert Hober –  pracownik Starostwa Powiatowego w Oleśnie
 4.  Henryk Zug  –  prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi   Borki Wielkie
 5.  Krzysztof Baron – TSKN Olesno
 6. O. Grzegorz Pampuch – proboszcz
 7.  Ks. Leonard Nowak

oceniała występy artystów biorąc pod uwagę: dobór repertuaru, wykonanie (poprawność językową, wymowę, walory głosowe, intonację, dykcję, frazowanie, muzykalność, ruchliwość, komunikatywność, świadomość wypowiedzi) oraz ogólny wyraz artystyczny.

Nagrody w konkursie kolęd i pastorałek w j. niemieckim otrzymali:

Grand Prix – Nagroda Publiczności Zespół KONICZYNKI – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu

Grand Prix – Nagroda Publiczności Zespół Tornado – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu

Soliści I- IV

I miejsce   –   Daria Brylka  – ZSP Ciasna

I miejsce    –   Jakub Wieczorek – SP Molna

II miejsce   –   Zofia Chyra – PSP Sieraków

II miejsce  –   Lena Adler – Stowarzyszenie Pro Liberis Silesiae ZSP Gosławice

III miejsce    –   Olaf Stanek – PSP nr 2 Olesno

III miejsce    –   Paweł Matysik – PSP Sowczyce

III miejsce     –   Amelia Rudaś – PSP nr 3 Olesno

Wyróżnienie  –  Magdalena Lerche – PSP nr 2 Olesno

Karolina Skowronek – PSP Sowczyce

Weronika Waroch – PSP Kościeliska

Karolina Buła – PSP nr 3 Olesno

Soliści IV-VIII

I miejsce    – Marcel Pisula – PSP Kościeliska

I miejsce   – Weronika Podzielny – PSP nr 1 Olesno

II miejsce   – Kinga Kozłowska – ZSP Ciasna

II miejsce   – Paulina Moj – PSP nr 2 Olesno

III miejsce  – Dajana Kula – PSP Sowczyce

III miejsce  – Julia Mura – SP Sieraków

Wyróżnienie  – Weronika  Günter – PSP Sowczyce

–  Katarzyna Rabenda – PSP nr 2 Olesno

 

Zespoły I-IV

I miejsce –   Zespół Tuptusie – PSP Sternalice

I miejsce  –   Zespół Gwiazdki – PSP Kościeliska

II miejsce   –   Uczniowie klasy III – PSP Zborowskie

II miejsce  –   Zespół Śnieżynki – PSP Sieraków

III miejsce  –   Zespół Trommler – SP Glinica

Wyróżnienie  –   Uczennice klasy III – ZSP Ciasna

–    Oliwia Opałka, Maja Jakubowicz – PSP nr 2 Olesno

–    Zespół Glockchen – PSP nr 2 Olesno

–   Zespół Die Weihnachtsengelchen –   PSP nr 3 Olesno

–  Zespół Singende Weihnachtsknaben  PSP nr 3 Olesno

 

Zespoły V – VIII

I miejsce –    Zespół 5 Diamenten – PSP Zębowice

II miejsce  –   Zespół Wokalno-Instrumentalny – ZSP  Ciasna

III miejsce –   Zespół Schulfreunde – PSP Sternalice

III miejsce –   Zespół Regenbogenkinder- PSP Kościeliska

Wyróżnienie –   Zespół Sterne – PSP nr 3 Olesno

                   –   Zespół Lebkuchen – PSP nr 1 Olesno

                   –   Dziewczyny z klasy VII – Stowarzyszenie Pro Liberis Silesiae

                   –   ZSP Gosławice

                   –   Zespół Regenbogen – PSP Kościeliska

                  –   Zespół Weihnachtsmädchen – PSP nr 2 w Oleśnie

                  –   Martyna Jurczyk i Maja Jeziorek – PSP nr 2 w Oleśnie

                  –   Sternchen  – PSP Bodzanowice