Stypendia Burmistrza Olesna oraz nagrody za osiągnięcia w roku szkolnym 2018/2019

1407

Dnia 10 września 2019 r. Sylwester Lewicki Burmistrz Olesna w Miejskim Domu Kultury nagrodził najlepszych uczniów z terenu Gminy Olesno za osiągnięcia w roku szkolnym 2018/2019.

Stypendia Burmistrza Olesna otrzymali uczniowie za bardzo dobre wyniki w nauce tj. średnią ocen w szkole podstawowej co najmniej 5,80, a w gimnazjum co najmniej 5,40, laureaci i finaliści wojewódzkich konkursów przedmiotowych oraz zdobywcy czołowych miejsc w różnorodnych konkursach szczebla co najmniej wojewódzkiego. Nagrody Burmistrza Olesna otrzymali laureaci             i finaliści ogólnopolskich i wojewódzkich konkursów tematycznych      z dziedziny nauki, kultury lub sztuki. Nagrody otrzymali także uczniowie za osiągnięcia drużynowe.

W spotkaniu podsumowującym tegoroczne osiągnięcia uczniów uczestniczyli Kierownik Wydziału Edukacji Janusz Wojczyszyn, dyrektorzy i nauczyciele szkół oraz rodzice.

Stypendyści Publicznej Szkoły Podstawowej w Borkach Wielkich to:

1 ) Zug Anna

– laureatka Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej Żak 2019;

– laureatka w ogólnopolskim konkursie Galileo z języka polskiego;

– laureatka w ogólnopolskim konkursie Multitest z języka polskiego;

– bardzo dobry wynik w Ogólnopolskim Konkursie Języka

Niemieckiego Sprachdoktor;

– I miejsce w kategorii albumy oraz wyróżnienie w kategorii prac przestrzennych w XV edycji Regionalnego Konkursu Śląsk – Moja Mała Ojczyzna;

– I miejsce w finale IX Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy                      o Mniejszości Niemieckiej;

– III miejsce w konkursie literackim pt. Ten las jest Twój i mój;

– grand prix w VIII edycji Wojewódzkiego Konkursu „Ratowanie Zabytków Naszej Małej Ojczyzny”;

2) Stróżyk Izabela

finalistka Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego;

– laureatka Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej Żak 2019;

– laureatka Ogólnopolskiej Olimpiady Mitologicznej;

– bardzo dobry wynik w Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego Sprachdoktor;

– laureatka w Ogólnopolskiej Olimpiadzie z Języka Niemieckiego Olimpus;

– IV miejsce w finale IX Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy                    o Mniejszości Niemieckiej;

– laureatka w Ogólnopolskim Konkursie Galileo z języka polskiego;

– laureatka w Ogólnopolskim Konkursie Multitest z języka polskiego;

– wyróżnienie w konkursie literackim pt. Ten las jest Twój i mój;

3) Kosala Ewa

– laureatka Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej Żak 2019;

– II miejsce w VIII edycji Wojewódzkiego Konkursu „Ratowanie Zabytków Naszej Małej Ojczyzny”;

4) Goinda Patryk

laureat w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mitologicznej Olimpus;

5) Szczęść Filip

– laureat w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej z języka niemieckiego Olimpus;

– laureat w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym z przyrody „Albus”;

6) Goinda Oliwia

finalistka Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej Żak 2019;

– laureatka w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mitologicznej;

7) Ptak Julia

– III miejsce w konkursie literackim Ten las jest Twój i mój w kategorii poezja;

– wyróżnienie w VIII edycji Wojewódzkiego Konkursu „Ratowanie Zabytków Naszej Małej Ojczyzny”;

8) Bartyla Vanessa

laureatka w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Początki Państwa Polskiego”;

– wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie z przyrody „Albus”;

9) Wicher Kamila

laureatka w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Początki Państwa Polskiego”;

– wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie z przyrody „Albus”;

10) Zug Anna, Ptak Julia, Wieczorek Ewelina, Rataj Anna, Helios Maria, Wicher Kamila, Liwowski Krzysztof, Kozala Filip

– III miejsce w XXVI Wojewódzkim Konkursie Gawędziarskim „Śląskie Beranie” w kategorii scenek rodzajowych

11)Zug Anna, Ptak Julia, Wieczorek Ewelina, Kosala Ewa, Sklorz Dominik, Galus Rafał

– II miejsce w finale X ogólnopolskiej edycji Konkursu Edukacja regionalna w szkole;

Stypendyści udali się na uroczystość wręczenia nagród w obecności dyrektora szkoły Anny Meryk oraz pani Katarzyny Szczęść i pani Bernadety Bartyla – rodziców.

Otrzymane stypendium Burmistrza Olesna to wyróżnienie i motywacja do dalszej pracy. Gratulujemy nagrodzonym uczniom, ich rodzicom        i nauczycielom.