Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej – „Cieszy nas piłka”

1139

W ramach współpracy polsko – czeskiej w Gminie Olesno w Borkach Wielkich realizowany jest projekt „Cieszy nas piłka”. Dnia 07 września 2019 roku na boisku szkolnym odbył się Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej dla Dzieci. Gospodarzem imprezy była Publiczna Szkołą Podstawowa w Borkach Wielkich. Turniej otworzyła pani Anna Meryk – koordynator projektu.

Na Turniej przybyli: pan Jerzy Chęciński zastępca Burmistrza Olesna, pani Regina Vreska – starostka Zbyslavic, Pani Katerina Grygarova – trenerka z Otic, pani Maria Kurpiel – sołtys wsi Borki Wielkie, pani Edeltrauta Zug – sołtys wsi Wojciechów oraz pani Renata Wolny- sołtys wsi Wysoka.

W rozgrywkach wzięło udział 5 drużyn: 2 czeskie: Otice i Zbyslavice oraz 3 polskie: Wysoka, Wojciechów i Borki Wielkie. Grali systemem „każdy z każdym”.

Wyniki ukształtowały się następująco:

  • I miejsce Borki Wielkie

  • II miejsce Wysoka

  • III miejsce Otice,

  • IV miejsce Zbyslavice

  • V miejsce Wojciechów.

Wszystkim wygranym na zakończenie Turnieju piękne puchary wręczył pan Jerzy Chęciński, zastępca Burmistrza Olesna. Każdy młody piłkarz otrzymał medal z rąk sołtysów i starostek. Po wspólnym obiedzie rozpoczęła się zabawa na boisku szkolnym. Sportowcy korzystali ze sprzętu sportowego na placu zabaw i mini siłowni. Zjeżdżali również z dmuchanego zamku i jeździli konikami ponycycle. Wspólna zabawa była wspaniałą integracją dzieci czeskich i polskich.