Ochotnicza Straż Pożarna w Borkach Wielkich realizuje projekt: “Reaguj, pomagaj, działaj”. Jednym z jego elementów jest szkolenie z zakresu pierwszej pomocy.

Zgodnie z planem, w lipcu bieżącego roku, za pomocą plakatów, ogłoszeń parafialnych i informacji w internecie przeprowadzona została rekrutacja uczestników. W sierpniu bieżącego roku odbyły się szkolenia. Pierwsze, przeznaczone dla dorosłych, odbyło się 16 sierpnia w sali OSP Borki Wielkie.

Szkolenia poprowadzili na zasadzie wolontariatu ratownicy medyczni. Uczestnicy podzieleni zostali na cztery grupy. Po odbyciu szkolenia w danej grupie następowała wymiana grup. Do przeprowadzenia szkolenia utworzone zostały cztery stanowiska.

Pierwsze stanowisko dotyczyło szkolenia z resustytacji krążeniowo-oddechowej. W szkoleniu tym użyty został fantom dorosłego człowieka zakupiony wcześniej w ramach powyższego projektu oraz zestaw AED będący na wyposażeniu jednostki.

Drugie stanowisko dotyczyło szkolenia z resustytacji niemowlaka oraz zasadami postępowania związanymi z usunięciem ciała obcego. W szkoleniu tym użyty został fantom niemowlaka zakupiony również w ramach powyższego projektu.

Stanowisko trzecie dotyczyło postępowania związanego z unieruchomieniem złamań oraz bandażowaniem zranień.

Na stanowisku czwartym omawiano zagadnienia związane z tzw. pozycją boczną, zakrztuszeniem, padaczką, pozycją bezpieczną podczas urazów, wyciekiem krwi z nosa. Na wszystkich stanowiskach uczestnicy szkolenia mieli możliwość praktycznego wykonania poszczególnych zadań.

Kolejne szkolenie z pierwszej pomocy, które również prowadzili ratownicy medyczni na zasadzie wolontariatu, odbyło się 26 sierpnia. Przeznaczone zostało szczególnie dla seniorów z Borek Wielkich. Szkolenie odbyło się na podobnych zasadach jak wcześniejsze, z podziałem na grupy. Również seniorzy mieli możliwość praktycznego wykonania poszczególnych zadań. Uczestnicy obydwu szkoleń podkreślali przy wspólnym poczęstunku potrzebę tego typu spotkań szkoleniowych.

Ponadto na przełomie lipca i sierpnia grupa 8 młodych druhów OSP Borki Wielkie spotkała sie kilkanaście razy w zakładzie stolarskim REBE pana Andrzeja Bensza i tam realizowała projekt, który obejmował warsztaty majsterkowania. Każdy dzień warsztatów obejmował inne czynności: wycinanie makiety domku, szlifowanie listw, wycinanie okienek, malowanie elementów domku, montaż elementów w całość, naklejanie naklejek i in. Podczas Dożynek Gminnych odbyła się premiera. Po minach dzieci i rodziców można wywnioskować, że pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę. Mamy nadzieję, że tym oto sposobem zaszczepimy wśród dzieci chęć zostania dzielnymi strażakami ochotnikami w przyszłości!

Projekt dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie Stowarzyszenia LGD „Dolina Stobrawy”.