„Piękna Wieś Śląsko – Morawska”

1438

Otice – VESNICE ROKU 2019

Piękna Wieś Śląsko – Morawska”

Otice zdobyły zaszczytny tytuł VESNICE ROKU 2019 – „Piękna Wieś Śląsko – Morawska”.

Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się w Oticach dnia 20 lipca 2019 roku. Na zaproszenie Starosty Otic Vladimira Tancika w uroczystościach udział wzięły pani Maria Kurpiel sołtys wsi Borki Wielkie oraz pani Anna Meryk dyrektor szkoły. Borecka delegacja w imieniu wszystkich mieszkańców Borek Wielkich pogratulowała laureatom Konkursu zaszczytnego tytułu, wręczyła kwiaty, życząc rozwoju i wielu dalszych sukcesów. Pani Anna Meryk odczytała          i przekazała na ręce Vladimira Tancika list gratulacyjny pana Sylwestra Lewickiego Burmistrza Olesna.