II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Edukacja Regionalna w Szkole”

1089

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Borkach Wielkich wzięli udział X jubileuszowej edycji ogólnopolskiego konkursu – EDUKACJA REGIONALNA W SZKOLE „Proszę Was, pozostańcie wierni temu dziedzictwu…- Jan Paweł II”. Motywem przewodnim Konkursu było hasło „Region-Ludzie-Muzyka.”

Zgłaszając szkołę do Konkursu ogłoszonego przez Śląskiego Kuratora Oświaty Dyrektor Szkoły Anna Meryk wykazała, że Szkoła w Borkach Wielkich spełnia wymagania regulaminowe w zakresie realizacji edukacji regionalnej w szkole, bazy szkoły w zakresie krzewienia regionalizmu, współpracy szkoły ze środowiskiem i działań popularyzujących szkołę. Szkoła realizuje szereg projektów o charakterze regionalnym integrując podczas ich realizacji społeczność lokalną. Uczniowie biorą udział w licznych konkursach z zakresu regionalizmu i zdobywają sukcesy na szczeblu gminy, powiatu, kraju. Izba Tradycji Śląskiej mieści się na poddaszu szkoły i umożliwia młodemu pokoleniu poznanie swych korzeni, przeszłości i historii lokalnej.

W II etapie Konkursu należało przekazać pisemną informację potwierdzającą spełnienie zadeklarowanych w karcie zgłoszenia kryteriów, potwierdzone prezentacją multimedialną.

W III etapie zespół uczniów pod kierunkiem nauczycieli: Joanny Meryk i Anny Meryk , przygotował grę planszową z wykorzystaniem multimediów „Życie muzyczne w mojej miejscowości i regionie” Przygotowana gra nosiła tytuł; „Muzyka na Śląsku dawniej          i dziś”

Finał Konkursu odbył się 10 czerwca 2019 w Koszęcinie, w siedzibie Zespołu „Śląsk” . Szkołę reprezentował zespół w składzie: Julia Ptak, Anna Zug, Ewelina Wieczorek, Ewa Kosala, Dominik Sklorz, Rafał Galus. Finałowe zadania konkursowe polegały na pokazaniu filmu z wykorzystaniem przygotowanej wcześniej gry planszowej, zmaganiach artystycznych na scenie oraz udziału w grze terenowej sprawdzającej wiedzą ze wskazanego regulaminem zakresu. Zespół zajął II miejsce w kategorii szkół spoza województwa śląskiego .