Festyn Rodzinny 02.06.2019

1854

02 czerwca 2019 r. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Borki Wielkie zorganizowało kolejną imprezę w ramach projektu „Boreckie dziedzictwo kulturowe, historyczne i przyrodnicze” w ramach grantu pod nazwą „Organizacja wydarzeń kulturalnych integrujących społeczność”. Projekt zrealizowano we współpracy z Publiczną Szkołą Podstawową i Publicznym Przedszkolem w Borkach Wielkich. Wydarzenie swoją obecnością uświetnili goście: Kierownik Wydziału Edukacji p. Janusz Wojczyszyn, Radny Rady Miejskiej p. Marek Leśniak, Radny Rady Powiatu p. Henryk Zug, przewodnicząca DFK Borki Wielkie p. Irena Schulz, O. Proboszcz Salezy Szuper i sołtys wsi p. Maria Kurpiel. Festyn poprowadziła p. Anna Meryk, zabawnie angażując zebranych do wspólnej zabawy i tańca.

Podczas Festynu Rodzinnego dzieci prezentowały swoje TALENTY. Jako pierwsze wystąpiły przedszkolaki, które tańcem i śpiewem urzekły publiczność. Następnie prezentowali się młodsi i starsi uczniowie, laureaci różnorodnych konkursów artystycznych, wokalnych i tanecznych. W przedstawieniu „Ziemia, moja Matka” dzieci zwróciły uwagę na ekologiczny styl życia i zachęcały wszystkich, by byli „Przyjaciółmi Opolskiej Przyrody.” Przedstawienie „Dbam o zdrowie” oraz owocowy taniec były wizytówkami Szkoły Promującej Zdrowie. Kolejne występy dedykowano Mamie z okazji Dnia Matki i Tacie z okazji Dnia Ojca. Nauczyciele wcielili się w rolę animatorów i w różnych miejscach boiska, placu zabaw i podwórka szkolnego przeprowadzali różnorodne gry i zabawy dla dzieci i dorosłych.

Punktem kulminacyjnym był „Wieczór tańców ludowych”. Początkowo uczestnicy Festynu Rodzinnego podziwiali tańce w wykonaniu dzieci. Następnie zachęceni wskazówkami instruktora Stowarzyszenia „Pro Musica Viva” przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Oleśnie, ruszyli w tany. Wszyscy świetnie się bawili, a tańce dostarczały wiele radości i zabawnych sytuacji. „Tancerzem Roku” okrzyknięto Brata Pacyfika. Gratulujemy!!!