09.05.2019 r. obchodziliśmy w szkole Dzień Europy, zorganizowany przez Szkolne Koło Europejskie. Tego dnia uczestnicy wydarzenia mogli odbyć podróż po europejskich krajach, zasmakować lokalnych specjałów, poznać kulturę i elementy historii, a to wszystko nie wychodząc z naszej sali gimnastycznej. Każda klasa przygotowała bowiem stoisko, prezentujące wylosowany wcześniej kraj:

klasa I: Francja

klasa II: Włochy

klasa III: Czechy

klasa IV: Grecja

klasa V: Szwecja

klasa VI: Austria

klasa VII: Wielka Brytania

klasa VIII: Niemcy

Zwieńczeniem podróży była szkolna Eurowizja – przegląd europejskiej piosenki. Uczniowie przygotowali utwory, reprezentując kraje przedstawione na stoiskach. Wszyscy świetnie się bawili, a praca włożona w przygotowania została nagrodzona upominkami (wsparcie uzyskaliśmy od Komisji Europejskiej).

Dziękujemy p. Ani, p. Kornelii i p. Asi – opiekunom Koła Europejskiego, a także wszystkim wychowawcom klas i Pani Dyrektor za podjęcie tak wspaniałej akcji z okazji 15-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Była to okazja, by uczniowie wykazali się przedsiębiorczością, kreatywnością i umiejętnością współpracy.