Konkurs Pierników Świątecznych

2383

Dnia 11 grudnia 2018 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Borkach Wielkich podsumowano konkursy organizowane w ramach „IX Święta Piernika”.

Komisja w składzie:

 1. Maria Orman – instruktor ds. plastyki w MDK Olesno

 2. Barbara Hortecka – plastyk

 3. Halina Mielczarek – plastyk

 4. Agata Grobelna – Agroturystyka Łowoszów

 5. Kornelia Wengel – Agroturystyka Wolęcin

 6. Irena Szulc – DFK Borki Wielkie

 7. Barbara Włodarska – nauczycielka PSP Borki Wielkie

dokonała oceny prac według regulaminowych kryteriów:

– kształt piernika

– estetyka pracy

– ogólny wyraz artystyczny

Na konkurs wpłynęły 104 prace:

 • 45 Piernikowych Chatek

 • 40 Pierników

 • 19 Pierników Przestrzennych

Prace konkursowe dostarczono z 20 placówek oświatowych:

 • SP nr 3 Lubliniec

 • PSP nr 3 Olesno

 • PSP Borki Wielkie

 • PP Borki Wielkie

 • PSP Sowczyce

 • SP Sieraków

 • SP Wędzina

 • PP Wędzina

 • PSP nr 2 Olesno

 • PSP nr 1 Olesno

 • PP Łagiewniki Małe – Pawonków

 • PP nr 4 Olesno

 • PSP Zborowskie

 • PSP Zębowice

 • Zespół Szkolno – Przedszkolny Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae w Gosławicach

 • PSP Kościeliska

 • SP Radłów

 • PSP Wojciechów

 • PP Wojciechów

 • SP Gronowice

Wyniki konkursu:

Kategoria „Piernikowa Chatka”

I miejsce – Rodzina Respondek – SP Zębowice

I miejsce – Rodzina Szczęść – PSP Borki Wielkie, PP Borki Wielkie

I miejsce – Rodzina Kubik z Dróg Biskupskich – PSP w Kościeliskach

I miejsce – Rodzina Jaroń z Nowych Karmonek – PSP w Kościeliskach

I miejsce – Weronika i Wiktoria Huć z Wędziny – PSP Borki Wielkie

II miejsce – Rodzina Korzyniewskich z Dobrodzienia – Zespół Szkolno –

Przedszkolny Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae w Gosławicach

II miejsce – Rodzina Klosów z Olesna – PSP nr 2 w Oleśnie, PP nr 4 w Oleśnie

II miejsce – Aleksandra Dziwis z Lublińca – SP nr 3 w Lublińcu

II miejsce – Józef Krzeptowski z mamą Sylwią z Kucob – PSP Borki Wielkie

II miejsce – Rodzina Trocha – PP Borki Wielkie

III miejsce – Rodzina Garus z Molnej – SP w Zborowskim

III miejsce – Rodzina Majowskich z Kolonii Biskupskiej – SP w Radłowie

III miejsce – Rodzina Hęcińskich z Olesna

III miejsce – Rodzina Goinda z Wędziny – PSP Borki Wielkie

III miejsce – Rodzina Rodewald z Kościelisk – PSP w Kościeliskach

Wyróżnienie:

Jan i Paweł Dębscy z Borek Wielkich – PSP Borki Wielkie

Rodzina Marysiok ze Świercza – PP Borki Wielkie

Rodzina Krzemińskich z Łagiewnik Małych – Zespół Szkolno –

Przedszkolny Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae w Gosławicach

Rodzina Dudek z Dobrodzienia- Zespół Szkolno –

Przedszkolny Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae w Gosławicach

Rodzina Chuć z Kolonii Biskupskiej – PSP w Kościeliskach

Dominik Jamroży Lubliniec – S P nr 3 w Lublińcu

Nagrody specjalne:

Nagroda za „malowana chatkę” – Anna Zug – PSP Borki Wielkie

Nagroda za „ tradycyjny wygląd” Mikołaj i Cezary Machoń – SP nr 3 w Lublińcu

Nagroda za ”Chatkę Baby Jagi” – Rodzina Wicher z Wędziny

Nagroda za „pomysłowość” – Oskar Kazuch z ciocią Joanną z Lublińca

– S P nr 3 w Lublińcu

Nagroda za „bajkowy wygląd” – Rodzina Kozala w Wędziny

Kategoria „Pierniki świąteczne”

I miejsce – Rodzina Jendrzej z Zębowic – PSP Zębowice

I miejsce – Rodzina Gajda – PSP nr 1 Olesno, PSP nr 3 Olesno

I miejsce – Rodzina Respondek z Zębowic – PSP Zębowice

I miejsce – Rodzina Sobek z Borek Wielkich

II miejsce – Hanna Deja z Borek Wielkich – PP Borki Wielkie

II miejsce – Rodzina Kloss z Olesna – PSP nr 2 Olesno, PP nr 4 Olesno

III miejsce – Rodzina Hęcińskich z Olesna – PSP nr 3 Olesno, PSP nr 1 Olesno

III miejsce – Rodzina Jasik z Borek Wielkich – PP Borki Wielkie

Wyróżnienie:

Rodzina Maj z Borek Wielkich – PP Borki Wielkie

Laura i Dawid Chmiel z Borek Wielkich – PSP Borki Wielkie

Izabela Stróżyk z Borek Wielkich – PSP Borki Wielkie

Zuzia Regner z Lublińca – SP nr 3 Lubliniec

Igor Bogacki z Lublińca z ciocią Joanną – SP nr 3 Lubliniec

Hanna Gambka z Lublińca – SP nr 3 Lubliniec

Weronika i Wiktoria Huć z Wędziny – PSP Borki Wielkie

Rodzina Lewandowskich z Lublińca – SP nr 3 Lubliniec

Rodzina Sklorz – PSP Borki Wielkie

Kategoria „Piernik Przestrzenny”

I miejsce – Rodzina Ochman z Pawonkowa- Przedszkole Łagiewniki Małe

II miejsce – Rodzina Kohler z Borek Wielkich – PSP Borki Wielkie, PP Borki Wielkie

II miejsce – Rodzina Kozala z Borek Wielkich – PSP Borki Wielkie

II miejsce – Rodzina Galus z Borek Wielkich – PSP Borki Wielkie, PP Borki Wielkie

III miejsce – Rodzina Goinda z Wędziny – PSP Borki Wielkie

III miejsce – Paulina Gładysz z Lubliniec z rodziną – SP nr 3 Lubliniec

III miejsce – Rodzina Kubosch z Borek Wielkich – PP Borki Wielkie

Wyróżnienie:

Rodzina Spik z Bzinica – Zespół Szkolno – Przedszkolny Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae w Gosławicach

Rodzina Wicher Wędziną – SP Sieraków, SP Wędzina, PP Wędzina

Rodzina Wolny z Wojciechowa – PSP Wojciechów

Podczas IX Święta Piernika dnia 13 grudnia 2018 wręczono nagrody laureatom konkursu na ”Piernikową Chatkę”, „Pierniki Świąteczne”, „Pierniki Przestrzenne”.