30 października obchodziliśmy kolejny w tym roku szkolnym Dzień Pomocy Koleżeńskiej. Tym razem uczniowie w grupach wykonali plakaty na temat pomocy koleżeńskiej, zastanawiając się, jak na co dzień można wesprzeć osoby w najbliższym otoczeniu. Każdy uczeń wylosował także karteczkę-niespodziankę z zapisaną formą pomocy koleżeńskiej, którą postanowił zrealizować w najbliższym czasie.

Działanie zrealizowano w ramach projektu: „Wspólnie przeciwko przemocy” – program osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.