12 października 2018 r. obchodziliśmy w naszej szkole Święto Edukacji Narodowej, popularnie nazwane Dniem Nauczyciela.

„Wszystko, co wielkie, jest wielkie przez serce” – właśnie ten cytat, był mottem uroczystego apelu.

W pięknie udekorowanej sali gimnastycznej zebrała się Dyrekcja Szkolna, Nauczyciele, zaproszeni Goście i cała społeczność uczniowska. Nie zabrakło też przedstawicieli Rady Rodziców.
Odpowiedzialną za przygotowanie oprawy artystycznej w tym roku szkolnym, była klasa VII i II pod opieką pani Julii Deja i pani Małgorzaty Ligus oraz pani Marioli Górskiej. Cała oprawa artystyczna była bardzo bogata. Uczniowie przygotowali piękne wiersze, jak również teksty napisane prozą, które podkreślały znaczenie Dnia Komisji Edukacji Narodowej. Wszystko to zostało zręcznie poprzeplatane podniosłymi piosenkami i życzeniami dla nauczycieli. Atmosfera była bardzo uroczysta. Dzięki temu odczuć można było wyjątkowość tego święta. Wręczenie kwiatów było wyrazem wdzięczności za trud i czas poświęcony edukacji i wychowaniu.