26 września po raz kolejny obchodziliśmy w szkole Europejski Dzień Języków. Dzień rozpoczął się wspólnym śpiewem Ody do radości. Podczas przerw uczniowie mieli możliwość udziału w animacjach językowych prowadzonych metodą stacji. Bingo, Memory, Bystre Oczko, Sałatka Literkowa, aplikacje interaktywne – zabawom nie było końca. Z radością szlifowaliśmy język angielski i niemiecki, których się uczymy. Próbowaliśmy także sił w mniej znanych nam językach europejskich, starając się  rozszyfrować znane międzynarodowo przysłowia i powiedzenia. W ten sposób włączyliśmy się w działania Szkolnego Koła Europejskiego.

Cały dzień minął w radosnej atmosferze. Dziękujemy paniom nauczającym języków w naszej szkole: p. Ani Wacheckiej, p. Kornelii Hęcińskiej i p. Joasi Meryk za organizację tego wydarzenia.
Wsparcie w postaci materiałów dla uczniów otrzymaliśmy od Komisji Europejskiej oraz Bundeszentrale für Politische Bildung w Bonn.