Warsztaty „825 lat Borek Wielkich widziane oczami dzieci”

1704

17 września 2018 odbyły się kolejne warsztaty z ramach projektu grantowego „825 lat Borek Wielkich i co dalej…” w ramach projektu pod nazwą „Organizacja zajęć dla lokalnej społeczności” .
Grupy I, II, III z udziałem dorosłych realizowały temat „Poznanie legend związanych ze wsią Borki Wielkie , słuchanie legend opowiadanych przez seniorów, wykonanie prac plastycznych. Grupa IV przedstawiła 825 – letnią historię Borek Wielkich według opracowanego scenariusza
z zastosowaniem ciekawych plansz i obrazów. Uczestnicy mieli możliwość obejrzenia krótkich filmików z udziałem seniorów którzy opowiedzieli legendy i historie związane           z naszą miejscowością.
Po wysłuchaniu legend i opowieści uczestnicy warsztatów w grupach, bądź indywidualnie wykonali prace plastyczne pod nazwą „825 lat Borek Wielkich widziane oczami dzieci”.           Z prac plastycznych grupa IV zorganizuje wystawę, która będzie udostępniana w Izbie Tradycji Śląskiej.

Zapraszamy do obejrzenia