Stypendium Burmistrza

1810

Dnia 20 czerwca br. Burmistrz Olesna w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie nagrodził najlepszych uczniów z terenu Gminy Olesno za osiągnięcia w roku szkolnym 2017/2018.
Stypendia Burmistrza Olesna otrzymali uczniowie za bardzo dobre wyniki w nauce tj. średnią ocen w szkole podstawowej co najmniej 5,80, a w gimnazjum co najmniej 5,40, laureaci      i finaliści wojewódzkich konkursów przedmiotowych oraz zdobywcy trzech pierwszych miejsc w zawodach sportowych. Nagrody Burmistrza Olesna otrzymali laureaci i finaliści ogólnopolskich i wojewódzkich konkursów tematycznych z dziedziny nauki, kultury lub sztuki. Nagrody otrzymali także uczniowie za osiągnięcia drużynowe.
W spotkaniu podsumowującym tegoroczne osiągnięcia uczniów uczestniczyli Kierownik Wydziału Edukacji Janusz Wojczyszyn, dyrektorzy i nauczyciele szkół oraz rodzice.
Stypendyści Publicznej Szkoły Podstawowej w Borkach Wielkich to:
1) Zug Anna – laureatka Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej ŻAK 2018, laureatka Ogólnopolskiego Konkursu z Języka Polskiego „Galileo”, bardzo dobry wynik w konkursie „Sprachdoktor” (91,35%), II miejsce w XIV edycji Regionalnego Konkursu „Śląsk – Moja Mała Ojczyzna”, II miejsce w Wojewódzkim Konkursie o Mniejszości Niemieckiej, II miejsce w VII edycji Wojewódzkiego Konkursu „Ratowanie Zabytków Naszej Małej Ojczyzny”, wyróżnienie w IX Międzynarodowej Wystawie Szopek Bożonarodzeniowych w Uciechowicach, wyróżnienie w Konkursie Literackim „Pierwszy raz widziałem las”;

2) Stróżyk Izabela – laureatka Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej ŻAK 2018, laureatka Ogólnopolskiej Olimpiady Mitologicznej, laureatka za bardzo dobry wynik               w konkursie „Sprachdoktor” (96,15%), laureatka Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej  z Języka Niemieckiego Olimpus, I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Mniejszości Niemieckiej, wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie z Języka Polskiego „Galileo”;
3) Bartyla Vanessa– I miejsce w IX Międzynarodowej Wystawie Szopek w Uciechowicach, dyplom Grand Prix w VII edycji Wojewódzkiego Konkursu „Ratowanie Zabytków Naszej Małej Ojczyzny”, wynik dobry konkursu „Sprachdoktor” (77,08%)
4) Zug Maksymilian – I miejsce w IX Międzynarodowej Wystawie Szopek Bożonarodzeniowych w Uciechowicach;
5) Goinda Patryk – laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Mitologicznej, III miejsce w IX Międzynarodowej Wystawie Szopek Bożonarodzeniowych w Uciechowicach;
6) Giza Miriam– finalistka Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej ŻAK 2018
7) Goinda Oliwia – I miejsce w IX Międzynarodowej Wystawie Szopek Bożonarodzeniowych w Uciechowicach, wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie z Języka Polskiego „Galileo”;
8) Brodacki Piotr – III miejsce w XIV edycji Regionalnego Konkursu „Śląsk – Moja Mała Ojczyzna”,
9) Szczęść Filip – II miejsce w IX Międzynarodowej Wystawie Szopek Bożonarodzeniowych w Uciechowicach
10) Szczęść Szymon – II miejsce w IX Międzynarodowej Wystawie Szopek Bożonarodzeniowych w Uciechowicach
11) Kozala Filip – III miejsce w IX Międzynarodowej Wystawie Szopek Bożonarodzeniowych w Uciechowicach
12) Kosala Ewa – bardzo dobry wynik w konkursie „Sprachdoktor” (90,22%),
13) Wieczorek Krystyna- bardzo dobry wynik w konkursie „Sprachdoktor” (84,78%),
14) Małyska Nikola – bardzo dobry wynik w konkursie „Sprachdoktor” (78,65%),
15) Flak Dominika – II miejsce VII edycji Wojewódzkiego Konkursu „Ratowanie Zabytków Naszej Małej Ojczyzny”,

Stypendyści udali się na uroczystość wręczenia nagród w obecności dyrektora szkoły Anny Meryk oraz pani Edyty Flak , pani Bernadety Bartyla oraz pani Beaty Goinda – rodziców.
Otrzymane stypendium Burmistrza Olesna to wyróżnienie i motywacja do dalszej pracy. Gratulujemy nagrodzonym uczniom, ich rodzicom i nauczycielom.