Uczniowie PSP w Borkach Wielkich po raz kolejny laureatami Ogólnopolskiego Konkursu „Mój Szkolny Kolega z Misji”

1930

Dnia 29 maja 2018 roku w Sali Ojca Maksymiliana Maria Kolbe w Niepokalanowie odbyła się Uroczysta Gala wręczenia nagród laureatom XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Mój Szkolny Kolega z Misji” organizowanego przez Dzieło Pomocy „Ad Gentes” pod hasłem: „Z Maryją na Misje”.

Patronat honorowy nad konkursem objęli:

Pani Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej,

J.E. abp Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce,

J.E. Bp Jerzy Mazur – Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji.

W konkursie wzięły udział 273 szkoły z całej Poski. W przeprowadzenie konkursu zaangażowało się 1 400 nauczycieli, katechetów i wychowawców, aktywizując 4 500 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów.

W ramach kategorii charytatywnej zebrano 35 000 zł, które Dzieło Pomocy „Ad Gentes” przekaże misjonarce świeckiej Małgorzacie Kiedrowskiej na remont i wyposażenie szkoły podstawowej w miejscowości Mann (Republika Środkowoafrykańska). Szkoła obecnie jest zdewastowana i wymaga kapitalnego remontu. W imieniu misjonarki czek odebrała jej mama, która odczytała list z podziękowaniami od dzieci z Mann.
Uczniowie klas IV- VII Publicznej Szkoły Podstawowej w Borkach Wielkich, laureaci I miejsca w kategorii charytatywnej, odebrali nagrodę z rąk J. E. Bp. Jerzego Mazura – Przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, oraz ks. Zbigniewa Sobolewskiego, dyrektora Dzieła Pomocy „Ad Gentes”.

Borecka społeczność szkolna od wielu lat bardzo aktywnie i systematycznie angażuje się w działania charytatywne na rzecz Misji. Tytuł laureata Boreccy Wolontariusze zdobyli już szósty raz, z tego po raz piąty zajęli I miejsce. Za to szczególne zaangażowanie Publiczna Szkoła Podstawowa w Borkach Wielkich otrzymała nagrodę specjalną, przyznaną w tej edycji Konkursu szkołom, które od wielu lat bardzo mocno wspierają Dzieła Misyjne.
Udział dzieci w Konkursie Misyjnym i tytuł „Laureata” w Konkursie Ogólnopolskim to wielki zaszczyt i wyróżnienie dla całej szkoły. Nagrodą dla dzieci była m.in. wycieczka do Teresina, podczas której uczniowie zwiedzili kompleks klasztorny ojców Franciszkanów, szczególnie: Bazylikę Mniejszą, kaplicę O. Maksymiliana, Muzeum O. Maksymiliana, Muzeum Papieskie, Muzeum Misyjne. Podczas wycieczki do Niepokalanowa dzieciom towarzyszyły dyrektor szkoły Anna Meryk oraz nauczycielki: Lidia Gorzołka, Małgorzata Ligus, Barbara Włodarska, Urszula Rosicka i Joanna Meryk. Uczestnicy wycieczki mieli też okazję zobaczyć film pt. „Dwie korony”, który przybliżył im postać św. Maksymiliana, jego działalność misyjną i bohaterską śmierć w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu.

Ponadto uczniowie odwiedzili również Muzeum Chopina w Żelazowej Woli, gdzie z wielkim zainteresowaniem wsłuchali się w jego muzykę, poznali jego życie i twórczość.