Udział w przedstawieniu teatralnym pt. „Labirynt przemocy”

1494

          Dnia 20 kwietnia 2018r. pani Lidia Gorzołka zorganizowała wyjazd do Miejskiego Domu Kultury  w  Oleśnie na przedstawienie profilaktyczno-edukacyjne, które było skierowane do uczniów kl.  IV – VII. Przedstawienie pt.,,Labirynt przemocy”  prezentowali aktorzy Teatru Profilaktycznego Alert z Wrocławia, którzy w mistrzowski sposób przedstawili widzom skutki fizyczne i psychiczne przemocy wobec szkolnych kolegów i koleżanek.         W sztuce przedstawiono  szeroko rozumianą przemoc w Internecie i jej konsekwencje dla osób nią doświadczonych. Szczególną uwagę zwrócono na aktualne zagrożenia. Występujące postacie zachęcały młodych widzów do podejmowania właściwych działań      w obliczu przemocy. Uczono jak zachować się asertywnie i kogo poprosić o pomoc w razie kłopotów.

         Po obejrzeniu sztuki uczniowie naszej szkoły wzięli udział w dyskusji, której celem było omówienie ważnych treści przekazanych w przedstawieniu. Wykonali również ciekawe prace plastyczne, które opatrzyli własnym komentarzem. Budujące było to,że nasi uczniowie cieszą się,że takie sytuacje nie mają miejsca w naszej szkole.