Światowy Dzień Ziemi

4800

23 kwietnia 2018 roku uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Borkach Wielkich świętowali Dzień Ziemi.
W tym roku święto obchodzono pod hasłem „ Ziemia naszym domem”. Uczniowie klas I – III pod opieką wychowawczyń p. Ewy Glondały p. Wioletty Bartyla i p. Julii Deja zaprezentowali przedstawienie ekologiczne pt: „ Jak rozweselić Ziemię”. Zawarte w nim treści proekologiczne wzbogacono o ciekawe elementy dekoracji. Dzieci wskazały jak poprawnie segregować śmieci i co robić , aby nasza planeta była zdrowsza. Zachęcały, aby wszyscy dołączyli do przyjaciół Ziemi i wspólnie z nimi walczyli o wspólny dom.
W drugiej części przygotowanej przez p. Mariolę Górską uczniowie mieli okazję wykazać się wiedzą ekologiczną w praktyce. Zadania konkursowe polegały na wykonaniu pracy plastycznej „Najpiękniejszy kwiat”, odczytaniu i przedstawieniu haseł ekologicznych w trakcie zabawy Kalambury. Następnie rozstrzygnięty został konkurs na najładniejszy plakat „Chrońmy naszą planetę”. Na zakończenie uczniowie złożyli ślubowanie i zdobyli odznakę PRZYJACIELA PRZYRODY.
Zgromadzeni na sali uczniowie z zainteresowaniem obejrzeli przedstawienie podkreślające znaczenie ochrony środowiska naturalnego.
Dyrektor Szkoły podziękowała uczniom i nauczycielom za przybliżenie wszystkim treści proekologicznych i zobowiązała do dbania o czystość najbliższej okolicy oraz przypomniała o zbiórce surowców wtórnych .