Dzień Nowych Technologii w Edukacji

2722

Wraz z rozpoczęciem wiosny włączyliśmy się w obchody Dnia Nowych Technologii w Edukacji. Inicjatywa miała na celu popularyzację cyfrowej edukacji, a organizatorem było Ministerstwo Edukacji Narodowej. Patronat nad wydarzeniem sprawowała organizacja European Schoolnet, skupiająca 34 ministerstwa edukacji w Europie.

21 marca w godzinach od 12:15 do 13:30 w naszej szkole odbyły się zajęcia otwarte pod hasłem „Dzień Aktywnej Tablicy”. Uczniowie, rodzice, babcie, dziadkowie i goście mogli wziąć udział w warsztatach z wykorzystaniem tablic interaktywnych, smartfonów, tabletów i innych urządzeń, korzystając z edukacyjnych aplikacji. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem w środowisku lokalnym, a goście z przyjemnością brali udział w proponowanych aktywnościach.