Wyróżnienie Starosty Oleskiego

2233

Dnia 05.01.2018 roku w Zespole Szkół odbyła się uroczystość wręczenia nagród, wyróżnień Starosty Oleskiego za osiągnięcia w dziedzinie sportu, twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz wolontariatu. Nominację do Róży Powiatu                 i wyróżnienie Starosty Oleskiego otrzymała pani Anna Meryk Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Borkach Wielkich. Gratulujemy.