Zespół z PSP w Borkach Wielkich Laureatem XIII Powiatowego Przeglądu Szkolnych Zespołów Artystycznych.

3008

Dnia 07 grudnia 2017 r. „Zespół Artystyczny ” wraz z opiekunami Urszulą Rosicką, Joanną Meryk i Anną Meryk uczestniczył w XIII Powiatowym Przeglądzie Szkolnych Zespołów Artystycznych (powiatu oleskiego i kluczborskiego).

Repertuar: 1. „Sercem patrz”
2. „Piosenka o muzyce”

Trio śpiewające: Julia Ptak. Miriam Giza, Dominik Sklorz

Zespół tańczący:
Kamila Wicher, Weronika Nowak, Anna Rataj, Paulina Zięcina, Natalia Sklorz, Maria Helios, Vanessa Bartyla, Nikola Małyska, Nikola Klima, Ewa Kosala, Weronika Huć, Oliwia Goinda, Dominika Flak, Laura Chmiel, Krystyna Wieczorek, Anna Liwowska, Szymon Szczęść, Maksymilian Zug, Paweł Dębski, Piotr Brodacki.

Piosenkę „Sercem patrz” zespół zaśpiewał na dwa głosy. Śpiewających wspierały tańcem aniołki z czerwonymi serduszkami. Do „Piosenki o muzyce” dzieci tańczyły w barwnych strojach odzwierciedlających treści piosenki.
„Bo to jest rock, reggae, blues i jazz
Muzyczny gwar, zwariowany świat !!!” – tak rozbrzmiewało dookoła … i było żwawo i kolorowo.
Zespół zajął I miejsce.
Dzieci otrzymały dyplom i statuetkę.