Dnia 07.11.2017 r. odbył się w Borkach Wielkich DZIEŃ REGIONALIZMU, w ramach projektu „Co słychać w starej szafie”, realizowanego we współpracy z Doliną Stobrawy, w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2017.
Na zaproszenie grupy nieformalnej „Poszukiwacze skarbów” oraz Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Borki Wielkie w sali Publicznej Szkoły Podstawowej w Borkach Wielkich zgromadzili się uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i przedszkola oraz licznie zaproszeni goście, mieszkańcy wsi.
W programie:
1. Śląskie beranie w wykonaniu uczniów PSP Borki Wielkie
2. Otwarcie wystawy „Kuchnia trzech pokoleń” w Izbie Tradycji Śląskiej .

 

Następnie zaproszeni goście mieli okazję zwiedzić całą Izbę Tradycji Śląskiej i podziwiać nowe eksponaty pozyskane i odrestaurowane w ramach projektu. Na zakończenie zaproszono wszystkich zebranych na słodki poczęstunek „czym chata bogata”.