Różaniec Misyjny DPS

1956

Dnia 24 października uczniowie wraz z katechetką panią Anną Meryk i panią Anną Wachecką udały się do Domu Pomocy Społecznej w Borkach Wielkich. Wspólnie z Podopiecznymi DPS-u odmówiły różaniec w intencji Misji. Rozważano Tajemnice Światła. Rozważania inscenizowane były krótkimi przedstawieniami wydarzeń z życia Jezusa.
Podopieczni DPS-u z wielkim wzruszeniem włączyli się w modlitwę różańcową prowadzoną przez dzieci. Zakończono wspólną pieśnią „Panie dobry jak chleb”.
Po modlitwie różańcowej dzieci wykonały kilka piosenek religijnych, angażując pensjonariuszy do wspólnego śpiewu.
Zaśpiewano:
„Klaszczmy w dłonie”
„Ja jestem rybakiem Pana”
„Boża radość jak rzeka”.

Spotkanie dzieci z podopiecznymi DPS-u przebiegało w modlitewnej i radosnej atmosferze. Oklaskom nie było końca.