Lekcje Muzealne – Projekt FIO „Co słychać w starej szafie?”

2026

Lekcje muzealne
z udziałem rodziców i dziadków
w Izbie Tradycji Śląskiej w Borkach Wielkich
24 października 2017 w Borkach Wielkich dzieci klas I,II i III zaprosiły rodziców, babcie, dziadków i znajomych na lekcję muzealną w Izbie Tradycji Śląskiej, realizowaną w ramach projektu „Co słychać w starej szafie” w ramach programu „Kierunek FIO 2017”. Uczestnicy zwiedzili wszystkie zakamarki Izby, podziwiali licznie zgromadzone eksponaty. Dziadkowie opowiadali różne ciekawostki z własnego dzieciństwa, które przypomnieli sobie zwiedzając Izbę. Dziadek zademonstrował, jak używano cepa do omłotów zboża. Babcie rozczulały się patrząc na galerię wózków dziecięcych z różnych epok. Pani Anna Meryk , odwołując się do przeżyć dorosłych, przeprowadziła lekcję muzealną pt. „Boreckie tradycje i zwyczaje”. Podczas lekcji wykorzystała plansze z VII Święta Piernika, albumy i prace konkursowe wykonane przez uczniów na różnego rodzaju konkursy z regionalizmu. Ta lekcja muzealna zintegrowała trzy pokolenia wokół tradycji, wskazując dzieciom ich korzenie i umiłowanie „małej ojczyzny” .